Moj račun

Cenik ogrevanja in tople vode

Cenik ogrevanja in sanitarne tople vode

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Mestni občini Celje velja od 01.09.2019.

Gospodinjski odjem
Tarifna skupinaPorabljena toplota variabilni del cenePriključna moč fiksni del cene
Cena brez DDVCena z 22 % DDVCena brez DDVCena z 22 % DDV
EUR/MWhEUR/MW/mesec
OGP 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
Industrijski odjem
Tarifna skupinaPorabljena toplota variabilni del cenePriključna moč fiksni del cene
Cena brez DDVCena z 22 % DDVCena brez DDVCena z 22 % DDV
EUR/MWhEUR/MW/mesec
OGP 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
Poslovni odjem
Tarifna skupinaPorabljena toplota variabilni del cenePriključna moč fiksni del cene
Cena brez DDVCena z 22 % DDVCena brez DDVCena z 22 % DDV
EUR/MWhEUR/MW/mesec
OGP 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
StoritevEnotaCENA brez DDVCENA z 22% DDV
Prispevek za energetsko učinkovitostEUR/kWh0,000800,00098
Števnina za toplotne števceEUR/m2/mesec0,009400,01147
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energijeEUR/MWh0,990451,20835


Zakonska podlaga

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije – prispevek za energetsko učinkovitost

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije; - Prispevek za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkov

 Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom


Zgodovina cenikov 

Cenik ogrevanja in tople vode 1.9.2019
Gospodinjski odjem
OGP 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
Industrijski odjem
OGP 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
Poslovni odjem
OGP 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
OGP 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
STV 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)43,8984153,556061.697,327002.070,73894
StoritevEnotaCENA brez DDVCENA z 22% DDV
Prispevek za energetsko učinkovitostEUR/kWh0,000800,00098
Števnina za toplotne števceEUR/m2/mesec0,009400,01147
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energijeEUR/MWh0,990451,20835
Cenik ogrevanja in tople vode 1.7.2017
Gospodinjski odjem
OGP 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
Industrijski odjem
OGP 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
Poslovni odjem
OGP 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
StoritevEnotaCENA brez DDVCENA z 22% DDV
Prispevek za energetsko učinkovitostEUR/kWh0,000800,00098
Števnina za toplotne števceEUR/m2/mesec0,009400,01147
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energijeEUR/MWh0,990451,20835
Cenik ogrevanja in tople vode 1.10.2016
Gospodinjski odjem
OGP 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
Industrijski odjem
OGP 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
Poslovni odjem
OGP 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
OGP 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
STV 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)45,0000054,900001.697,327202.070,73918
StoritevEnotaCENA brez DDVCENA z 22% DDV
Prispevek za energetsko učinkovitostEUR/kWh0,000650,00079
Števnina za toplotne števceEUR/m2/mesec0,009400,01147
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energijeEUR/MWh0,990451,20835
Cenik ogrevanja in tople vode 1.7.2016
Gospodinjski odjem
OGP 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
OGP 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
OGP 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
STV 01 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
STV 01 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
STV 01 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
Industrijski odjem
OGP 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
OGP 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
OGP 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
STV 02 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
STV 02 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
STV 02 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
Poslovni odjem
OGP 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
OGP 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
OGP 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
STV 03 - 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
STV 03 - 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
STV 03 - 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW)46,0000056,120001.697,327202.070,73918
StoritevEnotaCENA brez DDVCENA z 22% DDV
Prispevek za energetsko učinkovitostEUR/kWh0,000650,00079
Števnina za toplotne števceEUR/m2/mesec0,009400,01147
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energijeEUR/MWh0,990451,20835
Cenik ogrevanja in tople vode 1.1.2016
StoritevEnotaCENA brez DDVCENA z 22% DDV
Daljinsko ogrevanje
Porabljena toplota - variabilni del ceneEUR/MWh48,0887058,66821
Priključna moč - fiksni del ceneEUR/MW/mesec1.697,327202.070,73918
Prispevek za energetsko učinkovitostEUR/kWh0,000650,00079
Števnina za toplotne števceEUR/m2/mesec0,009400,01147
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energijeEUR/MWh0,990451,20835
Cenik ogrevanja in tople vode 1.12.2015
StoritevEnotaCENA brez DDVCENA z 22% DDV
Daljinsko ogrevanje
Porabljena toplota - variabilni del ceneEUR/MWh48,0887058,66821
Priključna moč - fiksni del ceneEUR/MW/mesec1.697,327202.070,73918
Prispevek za energetsko učinkovitostEUR/kWh0,000500,00061
Števnina za toplotne števceEUR/m2/mesec0,009400,01147
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energijeEUR/MWh0,990451,20835
Števnina za toplovodne števceEUR/m30,103300,12603
Cenik ogrevanja in tople vode 1.6.2014
StoritevEnotaCENA brez DDVCENA z 22% DDV
Daljinsko ogrevanje
Porabljena toplota - variabilni del ceneEUR/MWh49,6077060,52139
Priključna moč - fiksni del ceneEUR/MW/mesec1.697,327202.070,73918
Prispevek za energetsko učinkovitostEUR/kWh0,000500,00061
Števnina za toplotne števceEUR/m2/mesec0,009400,01147
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energijeEUR/MWh0,996271,21545
V času ogrevalne sezoneEUR/m33,964304,83645
V času izven ogrevalne sezoneEUR/m36,468007,89096
Števnina za toplovodne števceEUR/m30,103300,12603
Cenik ogrevanja in tople vode 1.12.2013
StoritevEnotaCENA brez DDVCENA z 22% DDV
Daljinsko ogrevanje
Porabljena toplota - variabilni del ceneEUR/MWh51,5280062,86416
Priključna moč - fiksni del ceneEUR/MW/mesec1.697,327202.070,73918
Prispevek za energetsko učinkovitostEUR/kWh0,005000,00610
Števnina za toplotne števceEUR/m2/mesec0,009400,01147
V času ogrevalne sezoneEUR/m33,964304,83645
V času izven ogrevalne sezoneEUR/m36,468007,89096
Števnina za toplovodne števceEUR/m30,103300,12603
Naslov

Energetika Celje,

Smrekarjeva ulica 1

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, sreda, petek:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 14:00 h.

sreda:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 17:00 h.

Naslov

Mestna blagajna,

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, tor, čet:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 14.30

petek:

od 8:00 do 12:30 h.

sreda:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 16.30

Naslov

Toplarna Celje

Kotna ulica 10

3000 CELJE

Vprašajte nas
© 2018 Energetika Celje  |  Politika zasebnosti | Produkcija: RELIDEA

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".