Moj račun

Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI ENERGETIKE CELJE

1. Splošno

ENERGETIKA CELJE javno podjetje d.o.o., spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in drugimi v RS veljavnimi predpisi in internimi akti družbe. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, odgovorni, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Namen te politike o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Energetika Celje se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to politiko o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih. Energetika Celje z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zavarovanja osebnih podatkov skrbi, da nepooblaščene osebe ne morejo dostopati do osebnih podatkov, ohranja zaupnost in celovitost podatkov ter preprečuje njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Ta politika se smiselno uporablja tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziroma poslovni subjekti.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Energetika Celje javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, e-naslov: info@energetika-ce.si, telefonska številka: 03 425 33 00.

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, na podlagi veljavnih predpisov, vam bo odgovorila kontaktna oseba pri Energetiki Celje.

Kontaktna oseba: Marjetka Vodenik
Telefonska številka: 03 425 33 00
Elektronski naslov: info@energetika-ce.si

3. Namen obdelave osebnih podatkov ter pravni temelji

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.
V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo Energetika Celje glede na potrebe in v skladu z zakoni ustrezno posodobila to politiko ali spremenila obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sprejela nove pogoje in sklenila nove pogodbe.

Pogodba
Energetika Celje osebne podatke strank obdeluje in uporablja v okviru in za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz pogodbenih razmerij z uporabniki kot so npr. pogodba o dobavi in dostopu zemeljskega plina, pogodba o dobavi toplote in pripravo sanitarne tople vode, pogodba o priključitvi, pogodba o služnosti. Energetika Celje bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdelovala le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje ter izpolnitev pogodbenih in poslovnih obveznosti.

Zakon
Energetika Celje obdeluje osebne podatke posameznikov tudi v primerih, določenih z zakonom. Osebni podatki oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih Energetika Celje obdeluje na podlagi zakonov, so opredeljeni v pogodbah, sistemskih obratovalnih navodilih in pogojih uporabe posamezne storitve. Energetika obdeluje osebne podatke posameznikov tudi zaradi posredovanja statističnih in drugih obdelav oziroma poročil raznim državnim organom ali drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Energetika Celje na osnovi zakonitega interesa družbe ali tretjih oseb obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj (npr. zagotavljanje informacijske varnosti, preprečevanje zlorab, nepooblaščenega dostopa do informacij ali informacijskega sistema), za namen izvajanja analiz za uravnavanje poslovnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu in nadzornemu organu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimizirani podatki.
Zakoniti interes za preprečevanje zlorab praviloma vedno prevlada nad interesi in temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Na podlagi obdelave lahko Energetika Celje sprejme ukrepe za preprečevanje zlorab, ki lahko vključujejo preprečitev ali omejitev dostopa do storitev, omejitev pravic iz pogodbenih razmerij, prekinitev pogodbenega razmerja, dejavnosti potrebne za identifikacijo uporabnikov oziroma kršiteljev, sprožitev ustreznih civilnih, inšpekcijskih ali kazenskih postopkov za preprečitev ali omejitev zlorab in druge ukrepe, dopustne s predpisi. Energetika Celje lahko pri obvladovanju tveganj obdeluje tudi podatke, ki jih pridobi iz javnih evidenc in drugih virov.
Energetika Celje stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje pogodbenih razmerij in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Privolitve
Energetika Celje za namene neposrednega trženja zaproša svoje stranke in druge posameznike za privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov. Na podlagi privolitve lahko Energetika Celje obvestila o akcijskih ponudbah uporabniku posreduje prek vseh v privolitvi navedenih komunikacijskih kanalov. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi, lahko uporabnik to privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Energetika Celje d.o.o, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, osebno z oddajo pisne vloge, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@energetika-ce.si .

Obisk spletnega mesta
Energetika Celje zbira osebne podatke tudi ob obisku spletnega mesta prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. Ob vsakem obisku spletne strani Energetike Celje se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska.

Na spletnem mestu Energetike Celje lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše vprašanje. V ta namen Energetika Celje od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:
- ime in priimek ali naziv podjetja,
- e-naslov,
- kraj (naslov),
- telefonska številka,
- podatke o vsebini vašega vprašanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko tega spletnega obrazca ali so kako drugače sporočeni Energetiki Celje, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti, in sicer za odgovor na vaše vprašanje, za pripravo ponudbe za storitve iz dejavnosti, za pripravo soglasij za priključitev, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe (spremembe, pojasnila računa, reklamacije,…). Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje ali ste že v pogodbenem razmerju. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati odgovora ali ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Energetika Celje lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:
- začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh Energetika Celje;

- trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke Energetika Celje lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;

- lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani Energetika Celje, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;

- drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov potrebno uporabnikovo soglasje, Energetika Celje pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar ima Energetika Celje z uporabnikom bolj opredeljen odnos, preko uporabniškega portala Moj račun Energetike Celje, na spletnem naslovu portal.energetika-ce.si, so privolitve integrirane v procese registracije uporabnika in podrobneje opredeljene v poglavju Moj račun.

Energetika Celje za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma Energetika Celje uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik). To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. Energetika Celje teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

Moj račun
Registracija v spletni portal Moj račun je enkratna in brezplačna za odjemalce, ki imajo sklenjeno pogodbo o dobavi energentov. Odjemalci opravijo registracijo na portal s svojim elektronskim naslovom, unikatno registracijsko kodo, ki je zapisna na računu in vpisom gesla za dostop. Geslo, ki si ga je uporabnik izbral je kriptirano in ga nihče ne more videti. Registracijska kode je enkratna in ko jo odjemalec uporabi pri prvi registraciji, se izbriše iz sistema in ne bo več prikazana na nobenem naslednjem računu. Brez računa odjemalec ne more opraviti registracije, tako zagotavljamo, da do portala in podatkov zapisanih na njem, dostopa le odjemalec prejemnik računa.
Portal omogoča pregled računov, dobropisov in finančnega stanja ter pregled mesečne porabe energije po posameznih odjemnih mestih. Prav tako omogoča upravljanje ter spreminjanje kontaktnih podatkov (elektronski naslov in telefon). Račune in dobropise si lahko odjemalci tudi prenesejo na svojo napravo in natisnejo. Do portala lahko odjemalci dostopajo na spletnem naslovu portal.energetika-ce.si ali preko povezave na naši spletni strani www.energetika-ce.si.
Portal Moj račun je preko vmesnika povezan s poslovnim informacijskim sistemom, kjer trajno spremljamo seznam registriranih uporabnikov portala in sicer s podatki:
- identifikacijsko številko stika uporabnika,
- e-pošto uporabnika,
- ime in priimek prejemnika računa,
- datum in uro zadnje prijave.

Lokacijski podatki
Energetika Celje lahko zaradi zagotavljanja storitev, omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), pridobljene iz uradnih geodetskih evidenc za namene vodenja digitalnega katastra gospodarske infrastrukture in odčitavanja porabe energentov.

4. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so: pooblaščeni zaposlenci Energetike Celje, uradni organi in pogodbeni obdelovalci Energetike Celje.
Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od Energetike Celje v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.
Energetika Celje pri izvajanju dejavnosti v okviru zakonskih pristojnosti najema pogodbene obdelovalce, ki v njenem imenu in za njen račun obdelujejo osebne podatke. To so npr. podjetja, ki Energetiki Celje nudijo tehnično podporo vzdrževanja poslovnih aplikacij in informacijskih storitev, tiskarne, poštne storitve, pravna zastopanja, zavarovalnice, aktuarji.

Energetika Celje praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države ali mednarodno organizacijo. V primerih, v katerih so pogodbeni partnerji Energetike Celje iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev Energetiki Celje ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, Energetika Celje to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba.

5. Pravice posameznikov

Posameznik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. S pisno jasno opredeljeno zahtevo, poslano na naslov: Energetika Celje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Energetika Celje:
- potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
- omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
- poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
- omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
- omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
- omogoči pravico do omejitve obdelave,
- omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
- omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
- omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
- poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo Energetika Celje posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

6. Obdobje hrambe

Energetika Celje hrani in obdeluje osebne podatke za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev; lahko tudi trajno ali v zakonsko določenih rokih; ali za čas za katerega je uporabnik podal privolitev oziroma do preklica.

V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo Energetika Celje zahtevo izvršila tako, da bo obdelavo podatkov omejila samo na namene, določene z zakonom oz. za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

7. Končne določbe

Energetika Celje si pridržuje pravico, da predmetno politiko o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodi dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Celju, dne 23. 5. 2018

Energetika Celje d.o.o.
Mag. Aleksander Mirt, direktor

Naslov

Energetika Celje,

Smrekarjeva ulica 1

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, sreda, petek:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 14:00 h.

sreda:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 17:00 h.

Naslov

Mestna blagajna,

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, tor, čet:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 14.30

petek:

od 8:00 do 12:30 h.

sreda:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 16.30

Naslov

Toplarna Celje

Kotna ulica 10

3000 CELJE

Vprašajte nas
© 2018 Energetika Celje  |  Politika zasebnosti | Produkcija: RELIDEA

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".