Moj račun

Zgodovina toplarne

Zgodovina Toplarne

RCERO Celje 

V Celju in Savinjski regiji se dobro zavedamo problematike pri ravnanju z odpadki in odgovornosti pri varovanju okolja, zato smo pristopili k projektu izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, ki omogoča odgovorno in celostno ravnanje z odpadki. V njem se odpadki obdelajo do te mere, da ne škodujejo več okolju (biološki odpadki se kompostirajo v kompostarni, ločeno zbrano steklo, plastika, kovine in papir se presortirajo po posameznih vrstah materialov v sortirnici, mešani komunalni se mehansko in biološko obdelajo v MBO-ju, kosovni razstavijo v demontaži itd.).

Časovnica aktivnosti:

 • 1993
  Sprejeta je strategija za ravnanje z odpadki na območju občine Celje.
 • 1995
  Začnejo se pripravljalna dela za izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje.
 • 1997
  Izdelana je študija Programske zasnove za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki. Izbere se makro in mikro lokacijo centra ter izdela idejna zasnova objektov.
 • 2001
  Sprejet je dolgoročni plan, ki predstavlja osnovo za začetek gradnje objektov. Izvedene pa so številne javne obravnave s predstavitvami projekta.
 • 2003
  Mestna občina Celje podpiše pogodbo o sofinanciranju Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje in s tem pristopi k skupnemu projektu za ravnanje z odpadki v celjski regiji, s čimer bo rešeno vprašanje regijske infrastrukture ravnanja z odpadki.
 • 2004
  V juniju je pripravljena prijavna dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada za I. fazo.
  Decembra komisija sprejme odločitev o sofinanciranju projekta.
 • 2005
  Oktobra je pripravljena prijavna dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada za II. fazo.
  Decembra komisija sprejme odločitev o sofinanciranju druge faze projekta.
 • 2006
  Prične se izgradnja I. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje.
 • 2007
  Prične se izgradnja II. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje.
 • 2008
  Začetek poskusnega obratovanja objektov RCERO Celje.
  19. junija: odprtje objektov prva faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki.
  18. septembra: odprtje Toplarne Celje


Faze izgradnje RCERO

Izgradnja centra je potekala v dveh fazah. V prvi so bili zgrajeni naslednji objekti: sortirnica, kompostarna, demontaža, upravna stavba, nova deponija preostanka odpadkov. V drugi fazi pa sta bila zgrajena objekt za mehansko-biološko obdelavo odpadkov in Toplarna Celje.

Financiranje

Investicijska vrednost podprojekta II. faze RCERO Celje - Toplotna obdelava komunalnih odpadkov (Toplarna Celje) je znašala 18,6 mio EUR neto.

Investitorica projekta je Mestna občina Celje.

Izvedbo sta sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Viri financiranja so:

SofinancerSredstva v mio €Delež v %

Kohezijski sklad EU

13,0

70

Republika Slovenija

2,8

15

lokalne skupnosti

2,8

15

SKUPAJ

18,6

100


Toplarna danes

Investitorica projekta Mestna občina Celje je 24. avgusta 2010 prevzela Toplarno Celje od konzorcija izvajalcev del Kiv Vransko, CM Celje in Mollier.

S Toplarno Celje od 1. 9. 2010 dalje upravlja Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., ki ima koncesijo za opravljanje državne javne gospodarske službe za sežig odpadkov.

Termična obdelava komunalnih odpadkov v Toplarni Celje predstavlja namreč zaključno fazo predhodne mehanske in biološke obdelave komunalnih odpadkov v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na Centralni čistilni napravi Celje. Tehnološki postopek omogoča energijsko izrabo lahke frakcije preostanka komunalnih odpadkov in mulja iz CČN za proizvodnjo toplotne in električne energije.

Naslov

Energetika Celje,

Smrekarjeva ulica 1

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, sreda, petek:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 14:00 h.

sreda:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 17:00 h.

Naslov

Mestna blagajna,

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, tor, čet:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 14.30

petek:

od 8:00 do 12:30 h.

sreda:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 16.30

Naslov

Toplarna Celje

Kotna ulica 10

3000 CELJE

Vprašajte nas
© 2018 Energetika Celje  |  Politika zasebnosti | Produkcija: RELIDEA

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".