10°C

08:38

21. okt 2017

Okolje

Okolje

Toplarna Celje je objekt, za katerega evropska in slovenska zakonodaja predvidevata, da zaradi možnosti povzročitve onesnaževanja večjega obsega spada med tako imenovane IED naprave. Za takšne objekte se zahteva celovit pristop k preprečevanju in nadzoru nad onesnaževanjem okolja v skladu z evropsko Direktivo (2010/75/EU) in Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur.l. RS št. 57/15).
 

Z ustreznim postopkom smo vzpostavili sistem ravnanja z okoljem. Z nenehnim izobraževanjem in vključevanjem zaposlenih v vsakodnevne aktivnosti, povezane z varovanjem okolja ter varnosti in zdravja, spremljanjem razvoja tehnologij, zakonodaje, predpisov pa zagotavljamo nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in preprečevanje onesnaževanja.
 

Pri obratovanju naprave prepoznavamo naslednje okoljske vplive

 • emisije snovi v zrak,
 • emisije snovi v vode,
 • hrup,
 • elektromagnetno sevanje,
 • ostanki po termični obdelavi.

Predpisane meritve emisij snovi se izvajajo kot trajne in občasne meritve. Za trajne meritve so vzpostavljeni sistemi kontrole na vseh izpustih (voda, zrak ...), občasne meritve pa izvajajo pooblaščene organizacije. Rezultate meritev lahko spremljate v letnem poročilu o vplivih Toplarne Celje na okolje.

Okoljevarstveno dovoljenje

V skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – Ur.l. RS št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)) je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

Emisijski monitoring


Toplarna Celje ima za potrebe merjenj emisij snovi v zrak na napravi za termično obdelavo odpadkov vgrajen emisijski monitoring z merilniki, ki kontinuirano merijo emisije snovi iz dimnih plinov v zrak. Naprava za kontinuirani emisijski monitoring je kontejnerske izvedbe, nahaja se v neposredni bližini odvodnika dimnih plinov.

Emisijski monitoring zagotavlja trajno merjenje in nadzor naslednjih parametrov

 • ogljikov monoksid CO,
 • dušikov oksid NO,
 • dušikov dioksid NO2,
 • kisik O2,
 • žveplovi oksidi SO2,
 • vodikov klorid HCl,
 • vodikov fluorid HF,
 • skupni organski ogljik TOC,
 • živo srebro Hg,
 • vlaga v dimnih plinih,
 • skupni prah,
 • temperatura dimnih plinov,
 • absolutni tlak dimnih plinov,
 • pretok suhih dimnih plinov.

 
Skladno s slovensko zakonodajo ne bi bilo potrebno meriti kontinuirano vseh gornjih parametrov, pa vendar se je investitor odločil, da se spremljajo vsi ti parametri, kar zagotavlja še večjo transparentnost obratovanja toplarne.
 

S kontinuiranimi meritvami zagotavljamo stalno kontrolo procesa zgorevanja odpadkov in kvaliteto čiščenja dimnih plinov. Vsi podatki so povezani na CNS (centralno nadzorni sistem), kjer se redno spremljajo in nadzirajo. Doseženi parametri so vključeni v regulacijsko zanko za vodenje tehnološkega procesa in doziranja potrebnih aditivov za čiščenje dimnih plinov.
 

Podatki trajnih meritev so dostopni tudi širši javnosti:

 • na prikazovalniku na objektu (na fotografiji spodaj) in
 • na prikazovalniku emisij na naši spletni strani.
image_61_prikazovalnik_emisij_na_toplarni.jpg
Prikazovalnik emisij


V spodnjih dveh preglednicah so prikazane dosežene emisijske vrednosti. Podane so tudi dovoljene mejne vrednosti.

Mejne vrednosti so povzete po Odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 12.1.2006, številka odločbe 35407-28/2011-20 z dne 30.10.2013 in Sklepa o popravi odločbe, številka 35407-28/2011-22 z dne 20.11.2013 ter Odločbi o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-46/2015-5 z dne 30.11.2015.

Prikazane so izmerjene vrednosti, z upoštevanjem merilne negotovosti iz 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS 105/2008)

 

.

Preglednica 1: Prikaz polurnih povprečnih vrednosti snovi v zgorevalnih plinih.

Datum in čas21.10.2017 07:00 - 07:30
SNOVI V ZGOREVALNIH PLINIHENOTAPOLURNA POVPREČNA VREDNOSTMEJNA VREDNOST
COmg/m3/100,0
TOCmg/m3/20,0
NOxmg/m3/350,0
SKUPNI PRAHmg/m3/20,0
SO2mg/m3/150,0
HClmg/m3/50,0
HFmg/m3/2,0
Datum in čas21.10.2017 07:30 - 08:00
SNOVI V ZGOREVALNIH PLINIHENOTAPOLURNA POVPREČNA VREDNOSTMEJNA VREDNOST
COmg/m3/100,0
TOCmg/m3/20,0
NOxmg/m3/350,0
SKUPNI PRAHmg/m3/20,0
SO2mg/m3/150,0
HClmg/m3/50,0
HFmg/m3/2,0

Preglednica 2: Prikaz dnevnih povprečnih vrednosti snovi v zgorevalnih plinih.

Datum in čas21.10.2017 00:00 - 00:30
SNOVI V ZGOREVALNIH PLINIHENOTADNEVNA POVPREČNA VREDNOSTMEJNA VREDNOST
COmg/m3/30,0
TOCmg/m3/10,0
NOxmg/m3/180,0
SKUPNI PRAHmg/m3/5,0
SO2mg/m3/40,0
HClmg/m3/8,0
HFmg/m3/2,0
Naslov

Energetika Celje,

Smrekarjeva ulica 1

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, sreda, petek:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 14:00 h.

Naslov

Mestna blagajna,

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, tor, čet:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 14.30

petek:

od 8:00 do 12:30 h.

sreda:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 16.30

Naslov

Toplarna Celje

Kotna ulica 10

3000 CELJE

Vprašajte nas
Prišlo je do napake.
Uspešno poslano.
© 2017 Energetika Celje  |  Splošni pogoji | Produkcija: RELIDEA

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".