10°C

08:33

21. okt 2017

Obračun

Način obračuna

Račun je v osnovi vsebinsko razdeljen na:

 1. OBRAČUN OMREŽNINE (cena za transport oziroma distribucijo zemeljskega plina po omrežju),
 2. OBRAČUN ZEMELJSKEGA PLINA in
 3. OBRAČUN TAKS, TROŠARIN IN OSTALIH DAJATEV.

1. Omrežnina

Je sestavljena iz:

 • fiksnega dela v (EUR/mesec) v obliki mesečnega pavšala,
 • variabilnega dela v (EUR/m3 zemeljskega plina), ki se obračunava glede na porabljeno količino


2. Obračun zemeljskega plina

Predstavlja neregulirano oziroma tržno dejavnost in je namenjen plačevanju blaga – zemeljskega plina dobavitelju.

Cene za dobavljen zemeljskega plina se spreminjajo mesečno skladno s spremembami vhodnih cen v odvisnosti od gibanj na trgu z zemeljskim plinom.

Informacije o cenah zemeljskega plina lahko najdete na spletni strani www.energetika-ce.si oziroma jih lahko dobite po telefonu 03 425 33 40 oziroma 03 425 33 80.


3. Obračun taks, trošarin, prispevkov in davkov

V tej postavki je prikazan obračun Takse za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, trošarine in davka na dodano vrednost.

Taksa je oblikovana na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in Uredbe o imenovani taksi (Ur.l. št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03, in 67/03). Vrednost je izračunana kot zmnožek količine (m3), ki je razlika med starim in novim stanjem plinomera in ceno (EUR/m3).

Tip plinomeraf1Osnovna cena za izvajanje meritev (€/mes)Znesek (€/mes)Znesek z DDV (€ / mes)
G-4 1,1 1,4400 1,5840 1,9008
G-6 1,4 1,4400 2,0160 2,4192
G-10 4,3 1,4400 6,1920 7,4304

 

Prednosti trajnikov oz. direktne obremenitve

 • najcenejši način plačila,
 • banke nudijo popust na storitev vodenja računa,
 • ni potrebno čakati v vrsti pred okenci v banki ali na pošti,
 • ni več možnosti, da  izgubite položnice ali pozabiti na plačilo ter
 • prihranek časa in denarja.

 

Več o trajnikih - klikni.

 

S 1. januarjem 2017 so cene na računih, ki se nanašajo na dobavljeni zemeljski plin, prikazane v EUR/kWh oziroma EUR/MWh in ne več v EUR/Sm³. V nadaljevanju predstavljamo povzetek načina izračuna iz Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS št. 85/2016).


Dobavljena energija E:

E [kWh] = VN [Nm3] * HS,I,RS [kWh/Nm3]

E … je količina energije dobavljenega zemeljskega plina [kWh]

VN … je z merilno napravo izmerjen volumen odjema zemeljskega plina pri referenčnem normalnem stanju ali izmerjena količina zemeljskega plina, preračuna na referenčno normalno stanje [Nm3]

HS,I,RS … je povprečna kurilna vrednost za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu za pretekli mesec [kWh/Nm3], ki jih objavlja operater prenosnega omrežja na svoji spletni strani: www.plinovodi.si - http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2017/01/Mesecna_povprecna_zgornja_kurilnost_v_Sloveniji.pdfNormalni volumen zemeljskega plina:

VN [Nm3] = VD [m3] * z

VD … je z merilno napravo izmerjen volumen odjema zemeljskega plina [m3]


z … je pretvorbeni faktor, ki določa razmerje med VN in VD in se izračunana z upoštevanjem delovnih parametrov na merilnem mestu po enačbi:

kjer oznake pomenijo:

Tn … je referenčna temperatura zemeljskega plina za določitev volumna v Nm3 [K] in znaša 273,15 K (oziroma 0°C)

Teff … je obračunska temperatura zemeljskega plina na merilnem mestu [K], ki znaša 6 °C za plinomere nameščene zunaj stavbe in 15 °C za plinomere nameščene znotraj stavbe

Pamb … je srednji zračni tlak na območju izvajanja distribucije [mbar], izračunan z upoštevanjem srednje nadmorske višine na območju izvajanje distribucije, ki se izračuna na naslednji način:

Pamb = 1016mbar – 0,12mbar/m *H [mbar]

kjer pomenijo:

H … je srednja nadmorska višina distribucijskega omrežja zemeljskega plina v upravljanju Energetike Celje [238 m]

Peff … je nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu [23 mbar]

Pn … je referenčni tlak zemeljskega plina (1013,25 mbar)

Pretvorbeni faktor za posamezne lokacije in izvedbe merilnih mest:

z = 0,94531 - za plinomere, ki so vgrajeni na merilnih mestih v stavbah in za plinomere s temperaturno korekcijo,
z = 0,97579 - za plinomere, ki so vgrajeni na merilnih mestih izven objekta,
z = 0,9476 - za merilna mesta, kjer je plinomeru prigrajen korektor temperature in tlaka, ki meri porabo zemeljskega plina v standardnih kubičnih metrih [Sm3] (referenčna temperatura 15 °C).


Primer izračuna za merilno mesto z mehovnim plinomerom za gospodinjske in majhne poslovne odjemalce v Celju

1. Vhodni podatki o merilnem mestu

 • plinomer vgrajen v znotraj stavbe, kar pomeni, da je temperatura plina Teff = 288,15 K
 • nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu peff = 23 mbar
 • srednja nadmorska višina območja izvajanja distribucije zemeljskega plina je za posamezna območja objavljena na spletni strani distributerja in je v Celju H = 238m
 • srednji zračni tlak na merilnem mestu je izračunan po gornji formuli in znaša Pamb = 987,44 mbar
 • mesečni odjem zemeljskega plina odčitan na plinomeru znaša npr. VD = 100 m3
 • povprečna zgornja kurilna vrednost za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu za januar 2017 znaša HS,I,RS = 11,365 [kWh/Nm3], za naprej pa se bo redno objavljala na spletni strani distributerja za vsak obračunski mesec.

 

2. Izračun pretvorbenega faktorja z


Na podlagi vhodnih podatkov in enačbe:znaša pretvorbeni faktor: z = 0,94531

Pretvorbeni faktor se zaokroži na 5 decimalnih mest.

 

3. Preračun količine zemeljskega plina v normalne kubične metre


Na podlagi odčitanih podatkov o odjemu s plinomera VD[m3], izračunanega pretvorbenega faktorja z in enačbe:

VN [Nm3] = VD [m3] * z

znaša količina zemeljskega plina: VN = 95 Nm3

VN se zaokroži brez decimalnih mest.

 

4. Izračun dobavljene energije


Na podlagi vhodnih podatkov in preračunane količine zemeljskega plina v normalne kubične metre se po spodnji enačbi izračuna količina dobavljene energije E:

E [kWh] = VN [Nm3] * HS,I,RS [kWh/Nm3],

ki za naš primer izračuna znaša:

E = 95 * 11,365 = 1.080 kWh

 

5. Decimalna mesta pri pripravi in navedbi podatkov na računu


Pri pripravi in navedbi podatkov na računu se vrednosti za posamezne enote zaokrožijo na naslednja decimalna mesta po Uredbi o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS št. 61/16):

za kWh: brez decimalnih mest;
za EUR/kWh: pet decimalnih mest;
za kWh/Nm3: tri decimalna mesta;
za m3 in Nm3: brez decimalnih mest;

 

Naslov

Energetika Celje,

Smrekarjeva ulica 1

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, sreda, petek:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 14:00 h.

Naslov

Mestna blagajna,

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, tor, čet:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 14.30

petek:

od 8:00 do 12:30 h.

sreda:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 16.30

Naslov

Toplarna Celje

Kotna ulica 10

3000 CELJE

Vprašajte nas
Prišlo je do napake.
Uspešno poslano.
© 2017 Energetika Celje  |  Splošni pogoji | Produkcija: RELIDEA

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".